Miriam Barlová

Home / Miriam Barlová

Miriam Barlová

sociálno – administratívna pracovníčka. Zabezpečuje spracovanie účtovných dokladov, podklady pre vyhodnotenia poskytnutých finančných príspevkov pre organizáciu, podklady pre oblasť personálnych činností. Má pracovisko v kancelárii, ktorú prenajíma organizácia v priestoroch SOŠ drevárskej vo Zvolene.

Profile details

Leave a Reply

Your email address will not be published.