PROGRAM

viac...

FÁZY

Viac...

PRÁCA

Viac...
  • "Základom úspechu liečby je priznať si bezmocnosť pred svojou závislosťou."
  • "Pamätaj, že zmeniť svoj názor a opraviť svoju chybu je väčší prejav slobody ,ako zotrvať v omyle."
    Marcus Aurelius
  • " Len cudzími očami možno vidieť svoje nedostatky."
    Čínske príslovie
  • "Keď si myslíš, že niekto sa pred tebou previnil, zabudni na to a odpusť. Spoznáš radosť z odpustenia."
  • " Život bez viery je podobný životu zvieraťa."
  Masmédiá  
  • Reportáž televízie JOJ
  • Reportáž televízie RTVS
  • Reportáž Rádia Regina RTVS
  • Reportáž televízie RTVS
  • Reportáže z Komunity Ľudovítov - Poloma