Komunita Ľudovítov, n.o.

Komunita Ľudovítov, n.o.

Komunita Ľudovítov, n.o.

Heading

Reosializačný

PROGRAM

Náš program obsahuje poskytovanie resocializácie drogovo závislých v resocializačnom stredisku za účelom aktivizovania vnútorných schopností klientov na prekonanie psychických, fyzických a sociálnych dôsledkov drogových závislostí alebo iných závislostí a na zapojenie sa do života v prirodzenom prostredí.

Denné

ZAMYSLENIA

PRIATELA & SPONZORI