Základné informácie

Komunita Ľudovítov, n.o.

KOMUNITA ĽUDOVÍTOV, n.o.

NÁŠ KOLEKTÍV

MUDr. Ľubomír Gábriš
Riaditeľ RS

MUDr. Ľubomír Gábriš

Riaditeľ resocializačného strediska, psychiater, psychoterapeut, v r.1992 založil prvé lôžkové Centrum pre liečbu drogových závislostí v Nových Zámkoch.

PhDr. Marcela Gábrišová
Vedúca

PhDr. Marcela Gábrišová

Psychologička, vedúca úseku psychologickej a sociálnej starostlivosti, personálnych činností v resocializačnom stredisku.