Centrum Ľudovítov

Home / Centrum Ľudovítov

Celkový počet miest v Centre komunity Ľudovítov : 25

  • počet miest v skupine v budove Šopy 1234: 10 ženských lôžok
  • počet miest v skupine v budove Šopy 1233: 15 mužských lôžok

Opis vnútorných priestorov a vonkajších priestorov centra a opis podmienok utvorených pre bývanie vrátane opisu podmienok zachovania súkromia:

Budova Šopy 1234, v ktorej je 10 lôžok je určená pre ženské lôžka. Táto budova je umiestnená hneď pri vstupe do areálu, je poschodová. Vstupuje sa do nej cez vstupnú halu, ktorá je využívaná ako spoločenská miestnosť a priestor pre odkladanie vrchného ošatenia. Na prízemí sa nachádzajú 2 izby pre ženy, jedna s kapacitou 5 lôžok, ďalšia s kapacitou 3 lôžka. Na poschodí je ďalšia izba s kapacitou 2 lôžka, táto susedí s miestnosťou pre skupinovú prácu s klientmi s celkovou kapacitou 30 osôb a miestnosťou pre personál a sušenie prádla. Na prízemí sa nachádza ďalšia miestnosť pre personál, ktorá je určená tiež ako miestnosť, v ktorej sa vydávajú lieky.

Prízemie má priestory pre sociálne zariadenia klientov – 2 x samostatná miestnosť WC, 1 miestnosť s dvomi sprchami a dvomi umývadlami.

Súkromie klientov je zachované tým, že do každej tejto miestnosti sa vchádza z chodby samostatne, obsahuje na vstupných dverách tabuľku s nápismi voľno a obsadené.

Prízemie obsahuje aj sociálne zariadenie pre personál.

Táto budova má pristavanú ďalšiu časť so samostatnými vchodmi, jedna miestnosť je určená ako prezliekáreň pre ženy pre vrchné oblečenie do priestorov maštale. V ďalšom priestore je dielňa so skladom náradia. Táto časť má prekryté priedomie, ktoré slúži ako malá letná terasa. K domu je pristavaná kotolňa so samostatným vchodom. Do obytných priestorov tejto budovy je vstup klientov mužov zakázaný.

Oproti tejto budove je budova, ktorá slúži pre potreby stravovacej prevádzky. Na prízemí je zvlášť vchod pre miestnosti jednotlivých skladov potrebných pre potraviny a spracovanie mäsa a zeleniny a ktorým prichádzajú službukonajúci klienti a personál do kuchyne. K dispozícii je samostatné WC. Z opačnej strany budovy je vchod pre klientov, ktorý pokračuje predsieňou pre odkladanie vrchného šatstva a obuvi pred vstupom do samotnej jedálne. Jedáleň má kapacitu 32 miest, cez výdajné okienko z kuchyne je podávaná strava pre klientov a personál.

Do podkrovia tejto budovy vedie vonkajšie schodisko, ktoré pokračuje chodbou do izieb v podkroví. Jedna miestnosť je vyčlenená pre tvorivé dielne, ktoré realizujeme s klientmi centra najmä v zimnom období. Ďalšia miestnosť je vyčlenená pre rodinných príslušníkov a iné blízke osoby klientov, ktorí prejavili záujem na krátky pobyt v centre. Podmienky krátkodobého pobytu týchto osôb dohoduje centrum písomne, centrum im môže poskytnúť krátkodobé ubytovanie a vytvorí podmienky na prípravu stravy. Miestnosť má k dispozícii 2 lôžka a samostatné WC a sprchu.

 

Ďalšia budova centra Šopy číslo 1233 je vzdialenejšia od tejto zástavby, má mužské lôžka, spolu 15 lôžok.

Na prízemí je vstupná chodba, ktorá zároveň slúži ako odkladací priestor pre vrchné ošatenie a obuv klientov. Sú tu dve miestnosti pre personál a jedna miestnosť, ktorá slúži ako študovňa. Ak je klient vo vyššej ako prvej fáze, môže tu osamote študovať alebo realizovať iný, pre seba potrebný samostatný program, o obsadenosti miestnosti informuje tabuľka na dverách. (Samostatná aktivita môže byť personálom schválená pri obsadenosti tohto priestoru aj na obytných izbách). Ďalšia izba je ubytovacia pre klientov, má 4 lôžka. Na prízemí je tiež samostatná miestnosť WC pre personál. Ďalšia samostatná miestnosť slúži ako WC pre klientov, vedľa je pisoár.  Ďalej je tu priestor pre 3 umývadlá a 2 sprchové kúty.

Na poschodí sa nachádzajú ďalšie izby pre klientov – 1 izba pre štyroch klientov, ďalšia izba pre štyroch klientov a ďalšia izba pre troch klientov. Jedna malá miestnosť je vyčlenená na sušenie prádla, ďalšia miestnosť slúži pre personál. Na poschodí je tiež 2x samostatné WC, pisoár, tri umývadlá a dva sprchové kúty. Súkromie majú klienti zabezpečené taktiež označením miestností WC s tabuľkou, ktorou možno uviesť obsadenosť WC.

Do obytných priestorov tejto budovy je vstup klientiek žien zakázaný.

 

Centrum má k dispozícii ďalšiu vzdialenejšiu budovu Šopy č. 1232, ktorá má obytné len prízemie. Po vstupe je možné ísť do miestnosti prezliekarne chlapcov. Ďalšia miestnosť slúži ako kaplnka pre klientov, ďalšia ako posilňovňa  a ďalšia ako archív. Jedna miestnosť slúži pre personál. Budova má k dispozícii kúpeľňu pre personál, v ktorej je tiež umiestnené WC.

Na nádvorí týchto budov je umiestnená letná jedáleň s kapacitou 32 miest, pod strechou tohto prístrešku máme odkladací priestor pre 2 trojmiestne kanoe.

Za budovou kuchynskej prevádzky je ihrisko s umelým trávnatým povrchom, ktoré je využívané na futbal, volejbal, vybíjanú. Za ihriskom je postavená hospodárska budova a maštale, kde sa chová hovädzí dobytok, ošípané, kozy a ovce, kone a kde sú priestory pre uskladnenie krmiva a poľnohospodárskych strojov. Zvieratá majú k dispozícii pasienky v okolí.

Bezprostredne s obytnými plochami susedia záhrady, kde si klienti v rámci pracovných aktivít pestujú zeleninu ako doplnok do stravnej jednotky, ďalšie plodiny ako krmivo pre zvieratá.


KONTAKT CENTRUM ĽUDOVÍTOV