MUDr. Ľubomír Gábriš

Home / MUDr. Ľubomír Gábriš

Riaditeľ resocializačného strediska, psychiater, psychoterapeut, v r.1992 založil prvé lôžkové Centrum pre liečbu drogových závislostí v Nových Zámkoch. Ešte ako primár CPLDZ založil s podporou MPSVaR prvé resocializačné zariadenie na Slovensku v Ľudovítove, ktoré je doteraz najväčšie svojho druhu. Od r.2000 pracuje v tomto zariadení na plný úväzok. Riadi oblasť psychoterapie a animoterapie v obidvoch komunitách, oblasť organizačného riadenia a oblasť zdravotníckych činností. Je členom výkonného výboru Asociácie resocializačných stredísk a postresocializačných služieb na Slovensku. Angažuje sa v prevencii, je predsedom obč.združenia Asociácia pre prevenciu drogových závislostí na Slovensku, ktorá združuje pracovníkov rôznych profesií a rezortov. Zapísaný v Zozname psychoterapeutov SR, držiteľ Európskeho certifikátu z psychoterapie, absolvent európskeho tréningového programu pre oblasť drogových závislostí, absolvovaný základný a vyšší stupeň prípravy v Autogénnom tréningu, absolvent výcviku Lege artis v skupinovej psychoterapii, kurzu Efektívny manažér ŠZM, výcviku v hipoterapii. T.č. pokračuje vo výcviku v symbolicko – relaxačnej psychoterapii.

Profil
Socials