Mgr. Anna Košíková

Home / Mgr. Anna Košíková

Mgr. Anna Košíková

Sociálna pracovníčka v stredisku Ľudovítov. Má ukončené stredné vzdelanie so zameraním na obchod a služby, následne vysokoškolské štúdium druhého stupňa v odbore sociálna práca. Má na starosti kontroly uskladnenia potravín, príjem a výdaj potravín, prípravu jedál. Podieľa sa na výkone hygienického dozoru v RS. Zabezpečuje prevádzku práčovne, hygienu bývania, prostredia. Aktívne sa zdržiava na terapeutických pracoviskách klientov, rozvíja ich zručnosti, usmerňuje a riadi ich činnosť.

Profile details

Leave a Reply

Your email address will not be published.