Mária Martvoňová

Home / Mária Martvoňová

Mária Martvoňová

Zdravotná sestra v stredisku Poloma, pracuje v RS od r. 1998. Absolventka Základného odborného výcviku a motivačného tréningu pre realizátorov dlhodobých komunitných programov resocializácie v oblasti drogových závislostí, výcviku v poradenstve pre oblasť závislostí. Ukončený psychoterapeutický výcvik pre stredný zdravotný personál a ďalších odborníkov v pomáhajúcich profesiách. V stredisku zabezpečuje a zodpovedá za plynulý chod zdravotnej starostlivosti, sleduje 1x týždenne fyziologické hodnoty klientov: TK, P, TT, dáva návrhy na ošetrenie v špecializovaných ambulanciách, vedie o výsledkoch vyšetrení podrobné záznamy, zabezpečuje preskripciu a podávanie liekov, vyšetrenia na anti-HCV, anti HIV, BWR.. Podieľa sa na tvorbe jedálneho lístka, doporučuje diétnu liečbu. Vedie fázové a predprestupové skupiny klientov.

Profile details

Leave a Reply

Your email address will not be published.