Bartolomej Bretl

Home / Bartolomej Bretl

Bartolomej Bretl

vedie klientov pri formovaní a prehlbovaní praktických návykov a zručností v oblasti pracovných aktivít zameraných na oblasť prípravy jedál, skladovania potravín, pestovania a uskladnenia dopestovaných plodín, krmovín, dohliada na pravidelnosť zmeny aktivít,  prijatú zodpovednosť pridelených aktivít oblasti práce, športu a iných relaxačných aktivít jednotlivými klientmi RS

Profile details