Bc. Bartolomej Bretl

Home / Bc. Bartolomej Bretl

Bc. Bartolomej Bretl

Je študentom 4. ročníka magisterského štúdia sociálnej práce. V Komunite Ľudovítov vytvára podmienky na realizáciu sociálnej práce v skupine mužov, vedie ich pri formovaní a prehlbovaní praktických návykov a zručností v oblasti pracovných aktivít zameraných na oblasť pestovania plodín a starostlivosti o zvieratá, dohliada na prípravy jedál, skladovanie potravín, uskladnenia dopestovaných plodín, krmovín, dohliada na pravidelnosť zmeny aktivít,  prijatú zodpovednosť pridelených aktivít oblasti práce, športu a iných relaxačných aktivít jednotlivými klientmi RS

Profile details