PhDr. Juraj Kisely CSc.

Home / PhDr. Juraj Kisely CSc.

33 ročná prax v oblasti psychológia, špeciálnopedagogická a liečebnopedagogická špecializácia so zameraním na deti s poruchami učenia a správania, v podmienkach komunity realizuje výchovnú a poradenskú činnosť s motiváciou k zvyšovaniu si vzdelania klientov prostredníctvom ukončenia prerušeného štúdia resp. absolvovania rekvalifikačných kurzov, vedenie  špecializovaných vzdelávacích programov v komunite, diagnostika potrieb klientov v tejto oblasti v kontexte ich porúch učenia a správania.  T.č. pokračuje vo výcviku v symbolicko – relaxačnej psychoterapii.

Profile details