Ing. Bc. Virna Slobodová

Home / Ing. Bc. Virna Slobodová

Ing. Bc. Virna Slobodová

zamestnanec skupiny v Ľudovítove so zameraním na formovanie a prehlbovanie pracovných návykov a zručností najmä v oblasti sebaobslužných činností, hygieny, v oblasti finančnej gramotnosti a plánovania použitia zdrojov.

Profile details

Leave a Reply

Your email address will not be published.