Mgr. Silvia Szallerová

Home / Mgr. Silvia Szallerová

Mgr. Silvia Szallerová

po ukončení štúdia psychológie na FiF UK pracuje v prevádzke Komunita Ľudovítov pre oblasť psychologickej diagnostiky a psychologického poradenstva

Profile details

Leave a Reply

Your email address will not be published.