Bc. Gabriela Matúšová

Home / Bc. Gabriela Matúšová

Bc. Gabriela Matúšová

zamestnanec zmiešanej skupiny mužov a žien v komunite Ľudovítov so zameraním na pracovné aktivity klientov, administratívne a archivačné práce. T.č. externe študuje 3. ročník sociálnej práce, bakalárske štúdium.
Profile details

Leave a Reply

Your email address will not be published.