Mgr. Peter Pustý

Home / Mgr. Peter Pustý

pracuje v Komunite Ľudovítov ako psychológ. Absolvované vysokoškolské štúdium druhého stupňa v odbore psychológia, predtým gymnázium so zameraním na informatiku. V stredisku zodpovedný za psychodiagnostiku, individuálnu prácu s klientom v rámci komplexných odborných aktivít strediska (skupinová, režimová, pracovná terapia). Organizuje interné odborné činnosti strediska, aktualizuje www stránku zariadenia. V roku 2009 ukončil výcvik v relaxačno – symbolickej psychoterapii. V roku 2020 ukončil empirickú časť psychoterapeutického výcviku SUR a pokračuje v nadstavbovom vzdelávaní.

Profil
Socials