Priska Kubovová

Home / Priska Kubovová

Priska Kubovová

zamestnanec zmiešanej skupiny mužov a žien v komunite Ľudovítov so zameraním na pracovné aktivity v oblasti sebaobslužných činností, prevádzkovej hygieny a aktivít športového a kultúrneho charakteru. T.č. externe študuje odbor BOZP na Katedre techniky a informačných technológií UKF v Nitre. Taktiež externe študuje odbor Praktická sestra na Strednej zdravotníckej škole v Nových Zámkoch.

Profile details

Leave a Reply

Your email address will not be published.