Priska Kubovová

Home / Priska Kubovová

Priska Kubovová

zamestnanec zmiešanej skupiny mužov a žien v komunite Ľudovítov so zameraním na pracovné aktivity v oblasti sebaobslužných činností, prevádzkovej hygieny a aktivít športového a kultúrneho charakteru

Profile details

Leave a Reply

Your email address will not be published.