Monika Kocsisová

Home / Monika Kocsisová

Monika Kocsisová

pomáha viesť klientov pri príprave jedál pre komunitu, dbá na správnosť technologických postupov a dodržiavania HACCP, je zodpovedná za realizáciu tvorivých dielní pre klientov obsahujúcich prácu s dekoráciami interiéru a exteriéru s rozvojom estetického cítenia, realizuje tiež bežné administratívne a ekonomické aktivity v komunite ako absolventka špecializačných kurzov v účtovníctve.

Profile details

Leave a Reply

Your email address will not be published.