Mgr. Zuzana Záhoráková

Home / Mgr. Zuzana Záhoráková

Mgr. Zuzana Záhoráková

absolventka sociálnej práce – VŠ druhého stupňa. Predtým absolvovaná stredná zdravotná škola, neskôr špecializácia sociálna služba v zdravotníctve. Aktívne sa podieľa na výkone sociálnej činnosti v stredisku Ľudovítov, sprostredkúva komunikáciu medzi strediskom a inštitúciami súvisiacimi s potrebami klienta, napomáha pri riešení sociálnej a hmotnej núdze klienta. Dbá o dodržiavanie zásad diétneho režimu. Sleduje 1x týždenne fyziologické hodnoty klientov: TK, P, TT, dáva návrhy na ošetrenie v špecializovaných ambulanciách, vedie o výsledkoch vyšetrení podrobné záznamy, zabezpečuje preskripciu a podávanie liekov, vyšetrenia na anti-HCV, anti HIV, BWR.

Profil

Leave a Reply

Your email address will not be published.