Mgr. Daniela Tóthová

Home / Mgr. Daniela Tóthová

Mgr. Daniela Tóthová

pracuje v odbornom tíme centra v Ľudovítove ako magisterka sociálnej práce. Má absolvovanú Obchodnú akadémiu, následne ukončené vysokoškolské štúdium druhého stupňa na UKF v Nitre. Okrem realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v oblasti sociálnej práce je zodpovedná za skladové hospodárstvo potravín, za prácu a nácvik nových zručností klientov pri práci s PC.

 

 

Profile details

Leave a Reply

Your email address will not be published.