Mgr. Daniela Tužinská

Home / Mgr. Daniela Tužinská

Mgr. Daniela Tužinská

Pracuje v stredisku Poloma ako pracovný terapeut. Má absolvovanú Obchodnú akadémiu, následne ukončené vysokoškolské štúdium druhého stupňa na UKF v Nitre. Okrem usmerňovania klientov v jednotlivých aktivitách pracovnej terapie je zodpovedná za skladové hospodárstvo potravín, za prácu a nácvik nových zručností klientov pri práci s PC. Zabezpečuje podmienky na realizáciu canisterapie.

Profile details

Leave a Reply

Your email address will not be published.