Ing. Pavel Klimo

Home / Ing. Pavel Klimo

Ing. Pavel Klimo

realizuje výchovno – vzdelávaciu, individuálne orientovanú činnosť zameranú na oblasť záujmovej činnosti a rozvoj tvorivých schopností klientov strediska, vedie klientov k podpore odborných zručností, ktoré môžu napomôcť budúcemu profesnému uplatneniu klientov, resp.vhodnému výberu ďalšieho štúdia a diferenciácie záujmov, spolupracuje s inštitúciami a fyzickými osobami, ktoré môžu napomôcť tieto ciele u klienta rozvíjať

Profile details

Leave a Reply

Your email address will not be published.