Ing. Eva Rusnáková

Home / Ing. Eva Rusnáková

Ing. Eva Rusnáková

vedie klientov v oblasti pracovných aktivít, zodpovedá za drobné stavebné opravy, renovácie, úpravu areálu a výsadbu plodín a okrasných drevín, učí klientov vhodným technologickým postupom umožňujúcim svojpomocnú údržbu domov a okolitého areálu ako súčasť prípravy klienta na samostatné zvládanie rutinných prác v domácnosti a pri úprave okolia obydlia

Profile details

Leave a Reply

Your email address will not be published.