Bc. Eva Škopíková

Home / Bc. Eva Škopíková

Bc. Eva Škopíková

V stredisku Poloma pracuje ako sociálna pracovníčka. Sprostredkúva komunikáciu medzi strediskom a inštitúciami súvisiacimi s potrebami klienta, napomáha pri riešení sociálnej a hmotnej núdze klienta. Má na starosti oblasť pestovania plodín, vedenie klientov v zručnostiach súvisiacich s vedením domácnosti.

Profile details

Leave a Reply

Your email address will not be published.