Bc. Eva Škopíková

Home / Bc. Eva Škopíková

Bc. Eva Škopíková

V centre Poloma pracuje ako asistentka sociálnej práce v skupine deti. Sprostredkúva komunikáciu medzi centrom, zákonným zástupcom a inštitúciami súvisiacimi s potrebami maloletého klienta, napomáha mu pri komunikácii s úradmi po dovŕšení 18 rokov v centre. Vedie klientov pri osvojovaní si zručností a návykov súvisiacich s vedením domácnosti.

Profile details

Leave a Reply

Your email address will not be published.