Bc. Eva Škopíková

Home / Bc. Eva Škopíková

Bc. Eva Škopíková

študuje t.č. na UMB externe sociálnu prácu, magisterské štúdium. V Komunite Poloma je zamestnanec skupiny pre plnoleté fyzické osoby. Sprostredkúva komunikáciu medzi klientom a ÚPSVaR, pomáha pri riešení dávok v hmotnej núdzi. Vedie klientov pri osvojovaní si zručností a návykov súvisiacich s vedením domácnosti.

Profile details

Leave a Reply

Your email address will not be published.