Bc. Andrea Andrejkovičová

Home / Bc. Andrea Andrejkovičová

Bc. Andrea Andrejkovičová

Pracuje v stredisku Poloma ako sociálna pracovníčka. Ukončené vysokoškolské štúdium prvého stupňa. Realizuje s klientmi aktivity z oblasti sociálnej práce, spolupracuje s inštitúciami súvisiacimi s konkrétnymi potrebami klienta (ÚPSVaR, polícia, škola, rodina,…). Zodpovedná za prípravu jedálneho lístka, je vedúca stravovacej komisie, schvaľuje požiadavky klientov na nákupy osobného charakteru. Aktívne sa zdržiava na terapeutických pracoviskách klientov, rozvíja ich zručnosti, usmerňuje a riadi ich činnosť.

Profile details

Leave a Reply

Your email address will not be published.